Privatekonomi Hushållen planerar att minska både sin konsumtion och sitt sparande framöver, visar SEB:s undersökning Sparkollen. 

Andelen hushåll som planerar att spara mindre de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret har ökat till 18 från tidigare 17 procent under förra kvartalet. Det har även andelen som inte planerar några förändringar i sitt sparandet – från 55 procent i den föregående mätningen till 57 procent nu.

Samtidigt är andelen hushåll som planerar att spara mer det kommande halvåret oförändrad på 20 procent. Det framgår av undersökningen Sparkollen, vilken storbanken SEB står bakom.

Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. I denna mätning hamnade Sparkollen på 2, vilket är en minskning med 1 enhet jämfört med föregående kvartal, enligt banken.

– Det gångna året har utan tvekan varit en privatekonomisk prövning för många hushåll, även om många har lyckats parera utgiftsökningarna med ekonomiska krockkuddar, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar. 

– Inför 2023 finns inte samma sparutrymme längre och allt fler hushåll blir av naturliga skäl mer avvaktande till att öka sitt sparande, tillägger han. 

Under fjärde kvartalet hade 88 procent av svenskarna ett månadssparande. Det genomsnittliga månadssparandet sjönk 8 procent till 5 377 kr jämfört med 5 814 kr under tredje kvartalet. Framför allt var det sparandet i aktier och fonder som fick stryka på foten.

En genomsnittlig sparad hundralapp fördelades på 39 kr på sparkonto, 21 kr i amortering, 15 kr i fonder, 10 kr i aktier, 10 kr pensionssparande och 5 kr på annat sätt, enligt SEB. 

Sparkollen-undersökningen visar också att hushållen avser att minska sin konsumtion under det kommande halvåret. Nästan hälften, 48 procent, av hushållen planerar att konsumera mindre, vilket är 2 procentenheter mer än under det föregående kvartalet. 

Drygt fyra av tio, 42 procent, hushåll planerar att konsumera lika mycket som under de senaste sex månaderna, vilket är samma nivå som under förra mätningen. Även andelen hushåll som planerar att konsumera mer förblir oförändrad på 6 procent. 

Det innebär att indikatorn för hushållens konsumtion sjönk 2 enheter under perioden till minus 42 jämfört med föregående kvartal. 

– Det mesta talar för att inflationen kommer falla tillbaka under 2023, om än från väldigt höga nivåer. Det innebär att den försämrade köpkraften hushållen upplevt under 2022 kommer att hålla i sig i ett par år framöver. Att nästan vartannat hushåll planerar att dra i handbromsen och minska sin konsumtion under det närmaste halvåret är därmed föga förvånande, kommenterar SEB:s sparkekonom Américo Fernández.