I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons från Fisher Investments Norden Det kan bli en dyr vana att placera pengar på aktiemarknaden baserat på konventionella tolkningar av nyhetsflödet. Varför? Förklaringen är enkel: när du har läst om en investeringsidé i media fungerar den förmodligen inte längre (om den någonsin fungerade).

När flera kommentatorer har skrivit om samma sak är nyheten för gammal för att ge någon typ av insikt i vad marknaden kan tänkas göra – nyheten har redan räknats in i marknadspriserna. Det innebär att du satsar på ett resultat som förmodligen inte kommer att inträffa – en förlustaffär.

Detta betyder inte att nyheterna är oväsentliga eller bör ignoreras. Alla investerare behöver nyheter, så du gör rätt i att fortsätta läsa dem. Genom att lära sig att tolka nyheterna och bättre förstå vad som står mellan raderna kan du skaffa dig en fördel när det gäller investeringar.

Titta åt andra hållet

Om du läser nyheterna vet du vad alla andra fokuserar på. Det här är värdefull information som är helt gratis! Men om du läser samma nyheter som alla andra – och tolkar dem på precis samma sätt – följer du bara lämmeltåget.

Tips: Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Och om du agerar och reagerar som alla andra är det mycket sannolikhet att du inte träffar rätt, eftersom aktiemarknaden är en mycket effektiv prissättare när det gäller allmänt känd information. All information som du hittar på nätet, i tidningar eller på tv i dagens konstanta nyhetsflöde återspeglas förmodligen redan i de aktuella aktiepriserna. Eller så kommer informationen snart att göra det, och du har med största sannolikhet redan missat chansen.

Detta betyder inte att dåliga nyheter inte kan sänka aktiemarknaden. Det är mycket möjligt. Men att försöka tajma kortvariga svängningar på marknaden kan vara riskabelt, och den första reaktionen på dåliga nyheter är ofta överdriven. Om du väljer att sälja efter dåliga nyheter kanske du säljer lågt och missar en bättre chans att sälja senare. Aktiers rörelser uppåt eller nedåt drivs ofta av faktorer som inte diskuteras särskilt ofta i media.

För att satsa pengar på marknaden och vinna måste du veta någonting som andra inte vet. Men det är lättare sagt än gjort. Du kan börja med att titta på vad alla andra redan vet – och sedan titta åt andra hållet.

Investerare tittar ofta i backspegeln på ekonomiska indikatorer som ligger i dåtiden, till exempel BNP, arbetslöshetssiffror och fastighetspriser, för att sedan använda informationen för att förutspå vad som kommer att hända i framtiden. Vi anser att en sådan strategi sällan fungerar och ibland leder till katastrof.

Om du tittar åt andra hållet, eller tolkar nyheterna på ett annorlunda sätt, kan du hitta information som med större sannolikhet kommer att påverka marknaden. På så sätt får du en fördel över andra investerare.

En värdemätare på känsloläget

Nyheterna visar vad människor i allmänhet fokuserar på, men de fungerar även som en värdemätare på marknadens känsloläge. Det räcker med att kika på tre eller fyra globala dagstidningar för att få en bild av den allmänna inställningen. Det här är mycket värdefull information. Om du förstår vilket känsloläge som råder på marknaden, och även kan förutspå hur det förmodligen kommer att utvecklas (oavsett om det är positivt eller negativt), så vet du även om aktiepriserna kommer att gå upp eller ner.

Det är emellertid inte enkelt att läsa av marknadens sentiment. Många investerare förlitar sig på konsumentförtroendeindex. Men sådana index är ofta begränsade eftersom de vanligtvis ger dig en översikt av vad folk i allmänhet tyckte för en månad sedan. Vi menar att bakåtblickande indikatorer inte är tillförlitliga när det gäller att förutspå framtida händelser.

Det du bör hålla utkik efter är de extrema känsloyttringarna. Extrem eufori är vanligtvis ett dåligt tecken som kan förknippas med nästan varje tjurmarknads topp. På samma sätt kännetecknar extrem negativitet björnmarknadens absoluta botten. Alla känslolägen där emellan är relativt vanliga, och de svänger ofta både fram och tillbaka i kortare perioder under en tjurmarknad.

Tolka nyheterna för att använda dem

Nyheter kan vara en bra källa för information – om du vet hur man tolkar och använder dem. Det första du bör tänka på är att de flesta mediaföretag är vinstdrivande organisationer. Och det är inget fel med det.

För att överleva som mediaföretag måste man sälja reklam. För att få stora reklamintäkter behöver man en stor publik. Ju större publik, desto mer är företag villiga att betala för reklam – oavsett om det handlar om tryckta tidningar, tv eller webbplatser. Eftersom dåliga nyheter säljer bra fokuserar nyheterna ofta på eldsvådor, kaos, brott och intriger. Hjärtevärmande historier är sällsynta.

Grundläggande regler för hur man bör läsa nyheter

Genom att komma ihåg hur mediavärlden fungerar kan du bli bättre på att tolka nyheterna, vilket i sin tur kan leda till att du snappar upp praktisk investeringsinformation. Här följer några riktlinjer:

1.) Media rapporterar nyheter. Per definition har nyheterna redan inträffat. Men aktiemarknaden blickar framåt!

Om nyhetsmedier rapporterar om någonting är det redan för sent att försöka använda informationen på aktiemarknaden.

2.) Aktiemarknaden återspeglar all allmänt känd information.

Det betyder inte att aktiemarknaden på kort sikt alltid har rätt. Inte alls. Eftersom människor inte alltid har rätt. Aktiemarknaden återspeglar de mest utbredda åsikterna.

3.) Att förutspå marknadens riktning handlar om att mäta relativa förväntningar.

Verkligheten är ofta mindre viktig än den förväntade verkligheten. Särskilt när det gäller prognoser som blickar 12–24 månader framåt. Förstå vad de flesta människor förväntar sig ska hända och skapa rimliga sannolikheter kring vad du tror faktiskt kommer att hända. Det är klyftan mellan investerares förväntningar och den faktiska verkligheten som påverkar aktiekurserna.

4.) Gå inte mot strömmen bara för sakens skull.

Det kan verka lockande, men det hjälper lika lite som att följa lämmeltåget. Bara för att media säger en sak betyder det inte att motsatsen är sann. Det betyder bara att den förväntade effekten förmodligen är under- eller överskattad.

5.) Sätt all information i sitt sammanhang och ignorera skribentens synvinkel.

För att skapa spännande och underhållande nyheter är journalister ofta selektiva när det gäller information och statistik. Det gör det roligare att läsa, men informationen är inte lika praktisk när du försöker utröna den potentiella inverkan på marknaden. Stryk adjektiv och adverb, ignorera anekdoter om de inte belyser någonting grundläggande och försök plocka ut alla fakta. Överväg sedan textens viktigaste poänger. Titta närmare på siffrorna. Fråga dig själv: ”Hur stor blir den globala inverkan?”

6.) Var politisk agnostiker.

Många människor följer en ideologi som de anser är korrekt. Och det är helt okej. Men ideologier gör oss partiska och kan fungera som skygglappar. Läs olika källor, och inta en skeptisk hållning till det du läser.

Om du följer de här reglerna, blir du en bättre och mer informerad mediekonsument. Läs nyheterna – och använd dem till din fördel.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.