I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Det börjar med en börsnedgång. Oron växer när du följer ekonominyheterna som beskriver den kraftiga nedgången och förklarar att sämre tider är att vänta. Oron övergår till regelrätt ångest när volatila marknader sjunker ännu lägre.

Det är helt normalt att känna ångest och oro under turbulenta tider på börsen eller när en björnmarknad når sin botten. Du är inte ensam om att bära på dessa känslor. En studie vid University of California i San Diego från 2014 visade att förändringar i aktiekurser kan ha en näst intill omedelbar effekt på hur investerare mår. Enligt studien följs en kraftig nedgång på börsen av ett ökat antal sjukhusbesök under dagarna efter nedgången, och psykisk ohälsa är den främsta anledningen till besöken.[i] 

Utöver den fysiska och mentala påfrestning ekonomisk oro kan innebära finns också risken att investerare börjar fatta känslomässiga beslut som kan få ödesdigra konsekvenser för deras långsiktiga ekonomiska mål. Men det finns positiva åtgärder du kan vidta för att motverka dessa negativa känslor och undvika kostsamma investeringsbeslut som sätter din ekonomiska framtid på spel.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Ta en paus från nyhetsflödet

De beroendeframkallande aviseringarna i sociala medier och det eviga bruset från nyhetsflödet kan bli ett konstant orosmoment under börsnedgångar. Det är bra att hålla sig informerad, men att lägga för mycket tid på konstanta marknadsuppdateringar och sociala medier kan vara skadligt om du har svårt att skapa distans och få perspektiv på nyhetshändelser eller långsiktiga investeringsmål. Överväg att ta en paus från nyhetsflödet och sociala medier för att hålla dig i balans. Du kan till exempel begränsa din konsumtion till en viss tid per dag eller vecka. Håll dig informerad, men försök att inte bli fixerad vid den dagliga börsutvecklingen. Se upp för sensationsjournalistik och åsiktsmaskiner och jämför det du läser med etablerade fakta. Sociala medier och bloggar innehåller ofta snabbt skriven eller bristfälligt underbyggd information från tvivelaktiga källor. Så var uppmärksam och undvik investeringsråd från källor som saknar etik, expertis eller både och.

Flera positiva beteenden i kombination med ett brejk från nyhetsflödet kan ge ännu större effekt. Om du till exempel känner att du börjar fastna i en spiral av sociala medier och ekonominyheter kan du gå ut en stund, träna, ta en promenad eller starta ett nytt projekt för att göra en mental omstart.

Hitta ett sätt att ta kontroll över situationen

Ångest orsakas ofta av att man upplever en brist på kontroll. Det kanske känns som att du blir uppslukad av saker som händer och att du står maktlös inför dem. Även om börsutvecklingen är bortom din kontroll är du långt ifrån maktlös under en nedgång på marknaden. Det finns ett antal åtgärder du kan vidta som bidrar till en känsla av återställd ekonomisk kontroll vilket kan lindra din oro.

  • Skapa ekonomisk ordning: Dina investeringar är bara en del av din ekonomiska helhet. Se till att skaffa ekonomisk kontroll där du kan. Om du inte har en ekonomisk plan kan du prata med alla som omfattas av din månadsbudget och prioritera det som är nödvändigt. Om du redan har en ekonomisk plan kan du se över din budget och dina prioriteringar för att se till att du ligger i linje med dina målsättningar. Överväg sedan att dra ner på alla onödiga utgifter du hittar. För att skapa bättre ekonomiska förutsättningar på kort och medellång sikt bör du se till att du har – eller försöker skaffa – en reserv för nödsituationer som täcker minst tre månaders utgifter. En reserv för nödsituationer kan hjälpa dig att hantera oväntade utgifter eller en situation där du förlorar en del av din inkomst.
  • Gå igenom dina investeringsmål och balansera om din portfölj vid behov: Om du har en ekonomisk plan och det var ett tag sedan du gick igenom dina tidigare mål kan det vara läge att göra det igen med tanke på den senaste tidens utveckling. Om du upptäcker att dina långsiktiga mål har förändrats eller att din portfölj har hamnat för långt ifrån den planerade tillgångsfördelningen kan det vara läge att balansera om den och återgå till ursprungsplanen.
  • Se det som ett aktivt val att inte göra någonting: När det sker kraftiga förändringar på börsen kan det kännas som en bergochdalbana. Många investerare känner att de måste göra något – andra kanske säljer sina innehav och insisterar på att du borde göra samma sak. Men sådana känslor kan få konsekvenser för dina ekonomiska mål om du väljer att sälja vid fel tidpunkt och sedan går miste om den efterföljande uppgången. Så vad kan du göra? Att inte göra någonting kan vara ett bättre alternativ om du redan har en ordentligt investeringsplan med en optimal tillgångsfördelning. Detta kanske inte känns bra för stunden, men du kan välja att omformulera detta mentalt. Se det som ett aktivt beslut för att fortsätta på en väg som sannolikt kommer att betala sig om du kan hålla rätt kurs på lång sikt.

 Prata med en pålitlig rådgivare

Ekonomisk oro kan få det att kännas som att du tagit dig vatten över huvudet och att du inte vet vad du ska göra. Det gäller att hitta tillbaka till lugnet och ta kontroll över situationen. Och kom ihåg att du inte behöver göra det ensam. Du kan lindra din ekonomiska oro genom att samarbeta med en pålitlig investeringsrådgivare. Om du inte redan samarbetar med en rådgivare regelbundet kan detta vara en bra tidpunkt för att skaffa en. Se en ekonomisk rådgivare som någon som kan hjälpa dig att hålla fast vid din ekonomiska plan oavsett vilka utmaningar du ställs inför.

Din kapitalförvaltare bör informera dig om vanliga investeringsmisstag, exempelvis myopisk förlustaversion, som är människans tendens att uppleva smärtan av en förlust som mycket starkare än glädjen vid en uppgång. Detta fenomen kan leda till att investerare säljer aktier billigt efter en krasch för att sedan gå miste om den efterföljande uppgången medan de väntar på att ta klivet in på marknaden igen. En öppen och ärlig dialog med din ekonomiska rådgivare kan hjälpa dig att undvika misstag som kan sätta käppar i hjulet för dina långsiktiga ekonomiska mål. Ju mer uppriktig du är i relationen med din investeringsrådgivare, desto lättare blir det för hen att hjälpa dig nå ekonomisk framgångar. En bra rådgivare kommer att ta hänsyn till allt ni diskuterat under era samtal – från intressen till rädslor – och skräddarsy sina tjänster för att hjälpa dig att känna dig trygg med din plan.

Ekonomisk oro är ett vanligt problem. Att använda ovanstående tips för att skapa mer kontroll och trygghet kan vara ett bra första steg på vägen mot en bättre ekonomisk framtid.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

 Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

[i] Joseph Engelberg och Christopher A. Parsons. ”Worrying about the stock market: Evidence from hospital admissions.” Rady School of Management, University of California i San Diego. Oktober 2014. https://rady.ucsd.edu/faculty/directory/engelberg/pub/portfolios/HEALTH.pdf