HUMBLE GROUP: VARIT FÖREMÅL FÖR BUDINTRESSE, SAMTAL AVSLUTADE

2022-12-22 17:38:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Humble Group har under hösten varit i långtgående diskussioner och process med ett internationellt riskkapitalbolag beträffande ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i Humble.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Intressenten och vissa aktieägare i Humble har inte kommit överens om priset för det potentiella uppköpet och diskussionerna med intressenten har nu avslutats, skriver Humble.

Bolaget ser en fortsatt hög organisk tillväxt under fjärde kvartalet och har slagit nytt försäljningsrekord under både oktober och november månad, enligt pressmeddelande

"Under året har vi haft ett fokus på strukturarbetet och att etablera en organisation som klarar av att stödja gruppens utveckling, där vi kommit långt i IFRS-konverteringen och har som målsättning att byta redovisningsstandard tidigt nästa år, vilket är en del av förberedelserna som krävs för att möjliggöra ett listbyte", kommenterar Simon Petrén, vd för Humble Group.

"Sammantaget ser vi fram mot 2023, där vi kommer fortsätta vinna marknadsandelar och prioritera att stärka koncernens kassaflöden och lönsamhet", fortsätter han.Direkt-SE