HUMBLE GROUP: STARK TILLVÄXT, FRAKTPRISER TYNGDE RESULTAT 3 KV

2022-11-23 08:56:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Humble Group har tagit sig an de mest överhängande utmaningarna och bolaget har ett positivt momentum i koncernen inför nästa år.

Det skriver Humble Groups vd Simon Petrén i delårsrapporten.

Tredje kvartalet kännetecknas, enligt vd:n, av stark organisk tillväxt och ökande efterfrågan från bolagets kunder, trots de utmaningar som globala ekonomiska och geopolitiska faktorer medför.

Den organiska tillväxten var 18 procent under tredje kvartalet och den justerade ebita-marginalen sjönk till 9,2 procent (9,7).

"Flera av bolagen inom koncernen har slagit försäljningsrekord under kvartalet och september månad. Förseningar i att transferera prisökningar, höga fraktkostnader (eftersläp från tidigare perioder i resultaträkningen) samt svagare kronkurs påverkade den justerade ebita-marginalen något negativt", skriver Simon Petrén.

Han uppger att effekterna av skiftande energipriser, hög inflation, prisökningar samt utmaningar inom logistiken har påverkat koncernen med en negativ effekt på bruttomarginalen.

"Den avgörande faktorn har framförallt varit de höga fraktpriserna som toppade under andra och tredje kvartalet, vilket har haft en negativ inverkan på vår lönsamhet under de senaste tolv månaderna. Vi har dock sett en nedgång i det globala fraktindexet och priserna under de senaste veckorna är nästan tillbaka på normala nivåer", skriver Simon Petrén.

En hög efterfrågan har inneburit ökade lagernivåer, vilket bundit rörelsekapital och resulterat i ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten på -30 miljoner kronor (9) under kvartalet, uppger bolaget.

Simon Petrén skriver vidare att Humble Group har haft en något mer restriktiv och strategisk approach till förvärv på grund av makroklimatet och marknadsförhållandena.

"Vi har fortfarande ett stort antal inkommande förfrågningar, med intresse från entreprenörer och företag som ser värdet av att bli en del av Humble. M&A-pipelinen är stark och vi utvärderar kontinuerligt nya möjligheter", skriver han.Direkt-SE