HUMBLE GROUP: KÖPER DELSBO CANDLE FÖR 58,9 MLN KR PLUS TILLÄGG

2021-11-25 10:07:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Humble Group har tecknat avtal om att förvärva stearinljusproducenten Delsbo Candle för en fast köpeskilling som beräknas uppgå till cirka 58,9 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet inkluderar en fastighet i Fredriksfors.

Utöver den fasta köpeskillingen kan även rörliga tilläggsköpeskillingar komma att utgå baserade på framtida ebitda-resultat för 2022, 2023 och 2024, uppger bolaget.

Av köpeskillingen ska cirka 35,3 miljoner kronor erläggas kontant och resterande cirka 23,5 miljoner kronor i form av 742.154 aktier i Humble, vilka emitteras till kurs om 31:72 kronor.

Delsbo Candle är en svensk tillverkare av ljus. Bolagets sortiment finns både som private label-produkter hos några av de största dagligvaruhandlarna i Sverige samt under det egna varumärket Delsbo Candle.

Bolagets uppskattade omsättning respektive ebitda för de kommande tolv månaderna uppgår till cirka 85,4 miljoner kronor respektive cirka 14,1 miljoner kronor.Direkt-SE