HUMBLE GROUP: JUSTERAD EBITDA 155 MLN KR 4 KV (142)

2023-02-22 08:10:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Humble Group redovisar ett justerat ebitda-resultat på 155 miljoner kronor (142) för det fjärde kvartalet 2022.

Det justerade rörelseresultatet blev 155 miljoner kronor (142) och rörelseresultatet blev 63 miljoner kronor (-36).

Resultatet per aktie uppgick till -0:19 kronor (-0:35).

Nettoomsättningen var 1.606 miljoner kronor (854).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 25 bidragsgivare, låg på en nettoomsättning på 1.521 miljoner kronor.

"Vi har även haft en stark start på det nya året och under januari kan vi uppvisa en organisk tillväxt på över 20 procent med ökad lönsamhet trots svårare jämförelsetal. Min bedömning är att vi står väl rustade inför 2023", säger vd Simon Petrén.


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE