HUMBLE GROUP: AVTAL OM FÖRVÄRV SAMTLIGA AKTIER PRIVAB-BOLAGEN

2023-01-16 11:26:39

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Humble Group har ingått villkorade avtal med ägarna av Privab Grossisterna (Privab Marknadsbolag), Cool & Candy (Privab Ystad) och Skövde Snabbgross (Privab Trollhättan) och tillsammans med Privab Marknadsbolag och Privab Ystad avseende förvärv av samtliga aktier i Privabbolagen.

Det skriver Humble i ett pressmeddelande.

Bolagens uppskattade konsoliderade omsättning respektive ebitda-resultat för 2022 beräknas uppgå till cirka 498 miljoner kronor respektive 28 miljoner kronor.

Privab Ystad, Privab Trollhättan och Privab Marknadsbolag är tre av totalt sju verksamheter som samarbetar under Privab-varumärket. Humble äger sedan tidigare 100 procent av aktierna i två andra Privab-verksamheter.

I due diligence-processen har betydande lönsamhetsförbättringar identifierats, via möjliga synergier och kostnadsbesparing som fås genom integration med de befintliga Humbles befintliga bolag, Privab Nässjö och Privab Stockholm, skriver Humble.

"Genom transaktionerna får vi in tre verksamheter och sluter samtidigt cirkeln med de övriga bolagen i Privab-konceptet. Vi säkerställer en bredare distribution med ökad tillväxt för våra produkter framåt, där vi kommer kunna utveckla konfektyrmarkaden för sockerreducerat godis och har potential att etablera en hälsohylla inom lösvikt", kommenterar Humble Groups vd Simon Petrén.

Transaktionerna kommer att finansieras med dels kontanta medel, dels med nyemitterade aktier i Humble. Transaktionerna kommer inte att ha en väsentlig påverkan på Humbles finansiella ställning, skriver Humble.Direkt-SE