Aktie Humana har via interna säkerhetssystem upptäckt ett olaga dataintrång av en tredje part. Baserat på tillgänglig information bedömer Humana att det inte finns risk för större störningar i driften av verksamheten. Det framgår av ett pressmeddelande.

”En utredning bekräftar så långt att en begränsad mängd av Humanas egendom har blivit stulen under intrånget. Informationen inkluderar personuppgifter. Utredning av omfattningen för datastölden pågår”, skriver bolaget.

Humana utreder omfattningen av dataintrånget såväl internt som i samarbete med tredjepartsspecialister.