Rapport Humana slog analytikernas vinstförväntningar. Omsorgsbolaget konstaterar att pandemin fortsätter att prägla verksamheten men att vaccinationerna nu börjar få effekt. 

Humana redovisar ett resultat efter skatt på 63 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Resultatet per aktie uppgick till 1:27 kronor.

Förväntningarna, enligt ett konsensus från Infront, låg på ett resultat efter skatt på 54,8 miljoner kronor eller ett resultat per aktie om 1:03 kronor.

Rörelseresultatet blev 112 miljoner kronor jämfört med förväntningar på 106 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.984 miljoner kronor. Den väntade omsättningen var 1.989 miljoner kronor. Dessutom redovisar bolaget övriga intäkter om 2 miljoner kronor.

”När det gäller äldreomsorgen är det här den femte delårsrapporten i rad där jag tyvärr måste konstatera att pandemin fortsatt är vårt första fokus i det dagliga arbetet (det gäller inte bara äldreomsorgen, men särskilt den). Efter att såväl våra boende som våra medarbetare inom äldreomsorgen har haft möjlighet att vaccinera sig ser vi en tydlig och positiv effekt av vaccinationerna”, skriver Rasmus Nerman i vd-ordet i rapporten.