Rapporter Omsorgsbolaget Humana redovisar ett rörelseresultat på 117 miljoner kronor under första kvartalet 2023. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 73,4 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser.

Resultatet efter skatt uppgick till 50 miljoner kronor och resultatet per aktie var 1,04 kronor. Här låg förväntningarna på ett nettoresultat om 12,8 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 0,27 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2 435 miljoner kronor, mot väntade 2 363 miljoner kronor, enligt Infront.

Inom Personlig assistans har rörelseresultatet justerats med omvärdering av tilläggsköpeskilling om 31,5 miljoner kronor. Inom Individ och familj har rörelseresultatet justerats för justerad köpeskilling om -3,5 miljoner kronor. Vidare har rörelseresultatet justerats för centrala kostnader i samband med Ivos återkallande av tillståndet för Humana Assistans uppgående till 8,0 miljoner kronor samt kostnader i samband med ett dataintrång uppgående till 2,5 miljoner kronor.

Humana-aktien har rasat över 60 procent i år, fallet är främst kopplat till IVO:s beslut att återkalla tillståndet för bolaget inom personlig assistans.

Vård- och omsorgsbolaget har bestridit myndighetens beslut och Förvaltningsrätten har kallat parterna till muntlig förhandling i slutet av maj.