Humana säljer hemtjänst till Attendo

Publicerad 2017-06-02 08:23

Aktier Omsorgsbolaget Humana säljer sin hemtjänstverksamhet till sektorkollegan Attendo.

Antalet anställda i verksamheten är cirka 1.100, antalet kunder runt 2.100 och intäkterna uppgår till cirka 250 miljoner kronor.

Överlåtelsen som, beräknas ske under hösten efter sedvanlig konkurrensprövning, förväntas få en marginell påverkan på resultatet under 2017. Däremot stärks möjligheterna till ökad fokusering på äldreboenden i egen regi, skriver Humana.