HUMANA: RÖRELSERESULTAT 171 MLN KR 3 KV (EST 168)

2022-11-10 08:04:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Omsorgsbolaget Humana redovisar ett rörelseresultat på 171 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 168 miljoner kronor enligt Infronts konsensus.

Motsvarande kvartal i fjol var rörelseresultatet 192 miljoner kronor.

"Minskningen förklaras främst av ökade kostnader på grund av inflationspåverkan med cirka 11 miljoner kronor och fortsatta utmaningar med personalförsörjning", skriver Humana i delårsrapporten.

Resultatet efter skatt uppgick till 104 miljoner kronor och resultatet per aktie var 2:17 kronor. Här låg förväntningarna på ett nettoresultat om 102 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 2:12 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.373 miljoner kronor, mot väntade 2.335 miljoner kronor, enligt Infront.

"Koncernen fortsätter att utvecklas i rätt riktning under kvartalet med en högre organisk tillväxt och en rörelsemarginal som närmar sig våra målsättningar på medellång sikt", skriver vd Johanna Rastad i rapporten.

I början av november meddelade Humanas styrelseordförande Sören Mellstig att han meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2023.Direkt-SE