Humanas resultat lyfter rejält

Publicerad 2016-11-18 08:12

Rapport Humanas redovisar en rejäl resultatförbättring. Omsorgsföretagets omsättning steg också.

Humana redovisar ett resultat efter skatt på 118 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (31). Resultatet per aktie uppgick till 2:22 kronor (-0:73).

Rörelseresultatet blev 159 miljoner kronor (126) och rörelsemarginalen var 9,5 procent (9,0).

Nettoomsättningen uppgick till 1.676 miljoner kronor (1.404).