Aktie Förvaltningsrättens inhibitionsbeslut gällande Humana Assistans möjlighet att fortsatt bedriva verksamhet står fast. Det skriver Humana Assistans i ett pressmeddelande.

Den tidsfrist som Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) haft att överklaga Förvaltningsrättens beslut har löpt ut, och Humana kan därmed fortsätta med verksamhet medan den rättsliga processen gällande IVO:s beslut att återkalla Humanas tillstånd pågår.

Humana meddelade den 31 januari i år att Ivo beslutat återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet. Den 2 februari hade Humana Assistans överklagat beslutet och framställt en begäran om inhibition.

IVO:s beslut och händelserna därefter har enligt Humana medfört negativa konsekvenser i form av minskat antal assistanskunder, uppger bolaget. Minskningen ska uppgå till cirka 12 procent av det totala antalet kunder inom området Personlig Assistans, motsvarande cirka 480 miljoner kronor i minskade årliga intäkter.

Aktien är upp drygt 8 procent vid 15.50-tiden på tisdagen.