Rapport Omsorgsbolaget Humana redovisar ett rörelseresultat om 151 miljoner kr för det tredje kvartalet 2018 (125 exklusive reaförlust). Det gångna kvartalets nettoomsättning var 1.677 miljoner kr (1.614).

Bolaget anger att intäkterna ökade med 7 procent, justerat för den avyttrade hemtjänstverksamheten.

”Det är tillfredsställande att se att vårt omställningsarbete gett hållbara resultat och att den organiska tillväxten börjar nå en mer tillfredsställande nivå”, skriver Rasmus Nerman i vd-ordet.

Han konstaterar vidare att rörelseresultatet ökar efter perioden med omstruktureringar och effektiviseringsarbete.

”Under det tredje kvartalet, som är vårt starkaste kvartal, uppgick rörelsemarginalen till 9 procent och för niomånadersperioden till 6,2 procent. Vi börjar närma oss vårt marginalmål om 6 procent”, fortsätter vd:n.

Kvartalets nettoresultat landade på 102 miljoner kronor (71) och resultatet per aktie uppgick till 1:92 kronor (1:34).