Aktie Humana Assistans tillstånd att bedriva bland annat personlig assistans har återkallats av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Dotterbolagets verksamhet står för 35 procent av Humanakoncernens intäkter och aktien rasar efter att det tidigare handelsstoppet hävts. 

Återkallandet gäller från och med tisdagen och omfattar förutom personlig assistans även ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst.

Beslutet kommer enligt Humana skyndsamt att överklagas till förvaltningsrätten och yrkande om inhibition kommer att framställas.

Humana Assistans ska enligt IVO:s beslut ha avvecklat sin verksamhet senast den 10 februari 2023.

Humana Assistans är ett av Humana helägt dotterbolag och rörelseintäkterna för den verksamhet som berörs av beslutet var under 2021 drygt 2,8 miljarder kronor motsvarande cirka 35 procent av alla intäkter. Rörelseresultatet på 193 miljoner kronor motsvarade 39 procent av koncernens rörelseresultat.

Beslutet kommer som en överraskning

”Vi är väldigt överraskade över det här beslutet så vi behöver sätta oss in i våra alternativ och vägen framåt”, säger Humanas IR-ansvarig Ewelina Pettersson till Nyhetsbyrån Direkt.

Vad är bakgrunden till att IVO har tagit det här beslutet?

”Det vi vet just nu är det som står i pressmeddelandet att de har beslutat om det. Beslutsunderlaget är ganska omfattande så vi måste sätta oss in i det här, vilket vi gör just nu”, säger Ewelina Pettersson.

Humana arbetar för närvarande med en överklagan av beslutet till förvaltningsrätten, där bolaget kommer att yrka på inhibition, det vill säga ett beslut om att verkställigheten av återkallelsen ska senareläggas till dess att en dom i målet meddelas.

”Det vi gör nu simultant är att överklaga det här och begära inhibition. Då bör man få ett inhibitionsbeslut inom en vecka och får vi det kan vi fortsätta att bedriva den här verksamheten medan det utreds i förvaltningsrätten”, säger Ewelina Pettersson.

Humana-aktien hade under tisdagseftermiddagen rasat med 52 procent efter att det tidigare handelsstoppet hävts. 

Vid samma tidpunkt var sektorkollegorna Ambea och Attendo ned 7,0 respektive 2,5 procent.