Aktie Omsorgsbolaget Humana meddelar att förvaltningsrätten har beviljat inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans. Men den fortsatta rättsprocessen kan ta tid. Samtidigt meddelar Försäkringskassan att man stoppar utbetalningarna till Humana. 

Dagens besked från förvaltningsrätten innebär att IVO:s beslut tills vidare inte ska gälla och att Humana Assistans kan fortsätta att bedriva verksamhet.

IVO har möjlighet att överklaga inhibitionsbeslutet till Kammarrätten i Stockholm senast den 28 februari 2023.

”Humana Assistans anser fortsatt att IVO:s beslut är felaktigt, av bland annat de skäl som framgår av Humanas pressmeddelande den 2 februari 2023. /…/ Humana har för närvarande ingen uppfattning om hur lång tid det tar för förvaltningsrätten att avgöra målet i sak”, heter det i pressmeddelandet.

Fortsatta rättsprocessen kan ta flera år

Rättsprocessen mellan omsorgsbolaget Humana och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) beräknas enligt bolagets vd Johanna Rastad komma att ta allt från några månader upp till några år.

Det sade Humanas vd Johanna Rastad under en telefonkonferens på tisdagen.

Johanna Rastad vidhöll att bolaget anser att IVO:s beslut om återkallelse av tillståndet att bedriva personlig assistans är ”svagt underbyggt” och att granskningsprocessen från IVO är rättsosäker.

Johanna Rastad uppger sig vilja se mer transparens.

Trots att det sedan IVO:s besked i slutet av januari har varit en tuff period både för Humanas kunder och medarbetare ser Humanas vd inget större kundtapp.

”Det är fantastiskt att så många kunder har stannat hos oss”, sade Johanna Rastad som menar att det är ett gott betyg för bolaget.

Carnegies analytiker ställde en fråga om hur många kunder Humana har tappat.

”Vi har inget exakt antal”, svarade Johanna Rastad på frågan och tillade att det rör sig om ”ett begränsat antal ännu så länge”.

Försäkringskassan stoppar utbetalningar till Humana

Vid lunchtid meddelade Försäkringskassan att myndigheten stoppar alla utbetalningar till Humana Assistans AB, vilket DN var först med att rapporetera.

Pengarna ska i stället gå direkt till de assistansberättigade som anlitar Humana. Försäkringskassan beslut innebär att myndigheten inte godkänner Humana Assistans AB som betalningsmottagare. Till grund för beslutet ligger de omständigheter som framkommit i IVO:s utredning.

Den enskildes rätt till assistans påverkas inte. Försäkringskassan kommer att kontakta alla berörda via brev, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande. 

Humanas aktie har rört sig kraftigt under dagen. Som mest var aktien upp 20 procent men efter beskedet om stoppade utbetalningar föll aktien ned under nollstrecket.