Rapport Omsorgsbolaget Humana redovisar ett resultat efter skatt på 128 miljoner kr för det tredje kvartalet 2019 (102). Resultatet per aktie uppgick till 2,42 kr (1,92).

Rörelseresultatet blev 176 miljoner kr (151) och rörelsemarginalen var 9,1 procent (9,0).

Exklusive effekterna av IFRS 16, standarden för hur man redovisar leasing som gäller från 1 januari 2019, uppgick rörelseresultatet till 164 miljoner kr (151).

Nettoomsättningen uppgick till 1.928 miljoner kr (1.677). Omsättningstillväxten i kvartalet låg på 15 procent varav den organiska tillväxten var 3,2 procent.