Humana AB: Humana förvärvar Balans Behandling

2021-10-01 13:00:00

Humana har tidigare, under andra kvartalet 2021, ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Balans Behandling AB. Överlåtelsen av verksamheten har nu genomförts och verksamheten ingår därmed, från den 1 oktober, i Humanas affärsområde Individ och familj. 

Balans Behandling grundades 2014 och är en omsorgsaktör i Norrland, med huvudkontor i Luleå. Verksamheten utgörs till största delen av förstärkt familjehemsvård. Bolaget bedriver även öppenvård med stödboende samt ett behandlingshem för flickor. Helårsintäkterna uppgår till cirka 60 miljoner kronor och bolaget har cirka 20 anställda. 
"Vi vill fortsätta att utveckla vårt erbjudande i norra Sverige och är mycket glada att kunna göra det tillsammans med Balans Behandling, som är ett välrenommerat omsorgsföretag  med hög kompetens inom sina områden. Verksamheten arbetar med en tydlig arbetsmodell  som sätter individen i fokus och har en stark position i Norrbotten och Västerbotten", säger Johanna Rastad, chef för affärsområdet Individ och familj på Humana. 

"Att vi blir en del av Humanas kvalitativa verksamhet ger oss resurser och stabilitet för att fortsätta arbetet  som en av de ledande omsorgsaktörerna i norra Sverige. Våra  medarbetare kommer få fler möjligheter genom att arbeta i en större organisation", säger Robert Winneborn, vd och ägare av Balans Behandling. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Johanna Rastad, affärsområdeschef Individ och familj,
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se (johanna.rastad@humana.se  )
Anna Sönne, marknads- och kommunikationsdirektör,
070 601 48 53, anna.sonne@humana.se (anna.sonne@humana.se )

Cision