HUI spår minskad konsumtion nästa år

Publicerad 2015-06-09 10:20

Handel Detaljhandelns försäljning ökar takten i år, men ökningstakten väntas avta något nästa år då svenskarnas konsumtion dämpas. Det framgår av en prognos från HUI Research som presenterades på tisdagen.

Den totala detaljhandeln väntas öka med 4,0 procent i löpande priser i år och 3,5 procent nästa år. I mars spådde HUI Research en ökning med 3,0 respektive 3,5 procent.

Stark inledning på 2015

Detaljhandeln har överraskat positivt under årets första fyra månader. Fortsatt momentum I elektronikhandeln och möbelhandeln har gjort att sällanköpsvaruhandeln redan ökat med 5,9 procent. HUI skriver därför upp prognosen för i år.

Även dagligvaruhandeln har växlat upp under de senaste månaderna, främst på grund av högre prisökningstakt. Prisökningstakten bedöms bli något högre än tidigare beräknat även framöver och prognosen för dagligvaruhandeln skrivs upp.

Elin Gabrielsson, konsult på HUI Research, sade vid en pressträff att låg ränta, låg inflation och en god reallöneutveckling fortsätter att ge stöd åt hushållen.

”Hushållen har ett fortsatt riktigt gott utrymme att konsumera”, sade hon.

Under hösten kommer även vissa inkomstförstärkningar för framförallt låginkomstgrupper, som kan stötta konsumtionen och påverka sparkvoten något.

Dämpad konsumtion 2016

HUI Research har ett fortsatt antagande om att någon form av amorteringskrav kommer att införas under 2016. De direkta effekterna av detta på konsumtionen ska inte överdrivas, men det kan ge psykologiska effekter och tillsammans med vissa skattehöjningar och en förmodat högre ränta under 2016 dämpa konsumtionen något.

Samtidigt har HUI Research lämnat tillväxtprognosen för 2016 oförändrad, vilket då sker från en högre nivå.

HUI Research ser god fart i elektronikhandeln framöver, men med fortsatt prispress. En het bostadsmarknad antas gynna branscher som möbler, heminredning, elektronik och byggvaror.

Vad gäller klädhandeln har denna fått fart och hittills i år har branschen ökat med 5,4 procent, och därmed utvecklats bättre än HUI:s prognos på 2,5 procent.

Branschen är dock extremt väderberoende och får vi ogynnsamma väderförhållanden under resten av året kan det påverka negativt. Dessutom är det en av de branscher som är bland de mest konkurrensutsatta.

”Tillsammans med en ökad utlandskonsumtion via nätet är dessa riskfaktorer som skulle kunna sänka tillväxttakten framöver även om det är tydligt att branschen växlat upp under den senaste tiden. HUI spår därför att klädbranschen kommer att utvecklas i nivå med utvecklingen under 2014, det vill säga med en tillväxt om cirka 3 procent”, skriver HUI Research.