Aktie Hufvudstaden har ansökt om avnotering av bolagets C-aktier från Nasdaq Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Bakgrunden till styrelsens beslut är att Nasdaq Stockholm informerat Hufvudstaden om att bolagets C-aktie inte uppfyller kravet på att ett visst antal aktier ska finnas i allmän ägo och inte heller kravet på att det ska finnas ett tillräckligt antal aktieägare. Nasdaq Stockholm har meddelat att den faktiska likviditeten i C-aktien är otillräcklig och bidrar till en icke-fungerande prisbildning i aktien”, skriver bolaget.

Hufvudstadens C-aktie är handelsstoppad sedan den 17 januari.

”Nasdaq Stockholm har beslutat att handelsstoppet ska bestå under en utredning huruvida förutsättningar föreligger för fortsatt handel i Huvudstadens C-aktie på Nasdaq Stockholm”, skrev Nasdaq då.