Rapport Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar en nettoomsättning på 465 miljoner kr för det tredje kvartalet 2018 (456). Bruttoresultatet blev 331 miljoner kr (329).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 429 miljoner kr (360), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till 5,0 miljoner kr (15,8).

Efter skatt blev resultatet 562 miljoner kronor (507), vilket motsvarar 2,73 kr per aktie (2,46).

Hufvudstadens arbete med att utveckla NK-varuhuset i Stockholm har fortsatt under det tredje kvartalet. Parallellt med ombyggnadsarbetet pågår förhandlingar med ytterligare internationella lyxvarumärken, varav flera kontrakt redan har tecknats. Det skriver fastighetsbolaget i sin niomånadersrapport.

En nettoomsättningsökning om 3 procent till 1.333 miljoner kr rapporteras för årets nio första månader (1.295).

Under 2018, till och med september, har Hufvudstaden investerat 505 miljoner kr i sina fastigheter (450). Bolaget har intensifierat satsningen på utvecklingsprojekt och har, enligt rapporten, pågående och planerade projekt om cirka 3 miljarder kr. I NK är bedömningen att investeringen sammantaget kommer att uppgå till runt 700 miljoner kr, inklusive kostnader för hyresförluster, fram till 2020/2021.

Tanken är att renovera halva den befintliga varuhusytan samt därutöver utöka NK:s yta med 20 procent.

Hufvudstadens fastighetsbestånd värderades till 42,7 miljarder kr vid utgången av september.

Per aktie anges ett långsiktigt substansvärde (epra/nav) om 173 kr, upp från 170 kronor vid halvårsskiftet.

Hufvudstadenaktien var vid lunchtid i stort oförändrad vid 140-kronorsstrecket.