HUFVUDSTADEN: NÅGOT MINDRE PANDEMIPÅVERKAN

2021-08-23 12:09:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hufvudstadens centralt belägna fastigheter och marknadsplatser i Sveriges två största städer har upplevt fortsatt påverkan av effekterna från pandemin, men påverkan har varit något mindre än jämfört med det andra kvartalet föregående år.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

"Flera hyresgäster har en försvagad betalningsförmåga, främst inom butik och restaurang. I halvårsbokslutet för 2021 belastas resultatet av hyresrabatter i samband med covid-19 om cirka 77 miljoner kronor (90) före redovisad ersättning från det statliga lokalhyresstödspaketet", skriver bolaget.

Den redovisad ersättning från staten uppgår till cirka 37 miljoner kronor, vilket ger en nettoeffekt om cirka 40 miljoner kronor, heter det.

I perioden bedöms den orealiserade värdeförändringen på fastigheter till 407 miljoner kronor. Värdeökningen beror främst på effekten av högre hyror för kontor samt något sjunkande direktavkastningskrav för fastigheter med större inslag av kontorslokaler i Bibliotekstan, skriver bolaget.Direkt-SE