Hufvudstaden lanserar ramverk för gröna obligationer

2021-09-29 09:00:00

Syftet med ramverket är att finansiera gröna fastigheter samt investera i projekt inom klimatomställning och hållbarhet.

Ramverket har genomgått en oberoende granskning av Cicero (Cicero Shades of Green) som utfärdat en second opinion med betyget "Medium Green" avseende de gröna villkoren samt "Excellent" avseende styrning.

"Det gröna ramverket är en naturlig del i Hufvudstadens hållbarhetsarbete och ett viktigt stöd i omställningen mot ett samhälle med lägre klimatpåverkan", säger Ivo Stopner, Verkställande direktör, Hufvudstaden.

Ramverket bygger på Green Bond Principles och har tagits fram i samråd med Svenska Handelsbanken. Ramverket och second opinion finns tillgängligt på Hufvudstadens hemsida, hufvudstaden.se.

Stockholm den 29 september 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)
 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av: Ivo Stopner, Verkställande direktör, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 september 2021 kl. 09:00 CET.

Cision