HUFVUDSTADEN: BORTSE FRÅN TEXT 11.57, AVSER FEL RAPPORTPERIOD

2021-08-23 12:03:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vänligen, bortse från text som publicerades 11.57, den avser fel period. Ny text om aktuell period, andra kvartalet 2021, publiceras inom kort.

Nyhetsbyrån Direkt beklagar misstaget.Direkt-SE