Analys HSBC sänker sin rekommendation för mätteknikföretaget Hexagon till neutral från köp. Det framgår av ett marknadsbrev.

Under helåret 2022 växte Hexagons intäkter organiskt med 8 procent, men den justerade marginalen var nästan oförändrad.

HSBC anser att det framöver finns risk för marginalpress från de ökade investeringar som krävs för övergång till molnteknologi, samt från högre avskrivningar på immateriella tillgångar såsom forskning & utvecklingsutgifter som har tagits upp som tillgångar i balansräkningen.

Riktkursen sänks från 140 till 124 kronor, men antyder fortfarande en uppsida för aktien på 7,5 procent jämfört med kursen vid analystillfället, noterar HSBC.

Hexagon-aktien handlades på fredagsförmiddagen vid drygt 116 kronor. Aktien gick svagare än Stockholmsbörsen i övrigt där OMXS30-indexet steg 0,9 procent.