Bank HSB byter partner från Swedbank till Danske Bank. Det innebär att HSB:s cirka 140.000 bosparare, med ett samlat kapital på cirka 3,9 miljarder kr, kommer att flyttas över till Danske under första halvan av 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Antalet bosparfonder ökas från två till tio för att erbjuda större valmöjligheter för kunderna.

Det nya bosparandet hos Danske Bank kommer att börja gälla från den 1 januari nästa år för alla nya bosparare, medan befintliga sparare börjar flyttas över i början av 2020.