Aktie Styrelsen i Hövding menar att aktieägare som delar styrelsens syn på bolagets förmåga att långsiktigt generera mer värde åt aktieägarna än vad som motsvaras av Fosielunds erbjudande om 21 kronor inte bör acceptera budet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen menar dock att budet i och för sig är skäligt ur ett kortsiktigt finansiellt perspektiv och aktieägare med ett mer kortsiktigt perspektiv eller lägre riskbenägenhet bör överväga att acceptera erbjudandet.

Den 13 januari lämnade Fosielund ett offentligt uppköpserbjudande på Hövding. Budnivån motsvarar en värdering på 408 miljoner kronor för de utestående aktier som inte redan ägs av Fosielund och dess närstående. Budpremien motsvarar en rabatt om 0,2 procent mot sista stängningskurs innan budet och en premie på 23 procent jämfört med den 21 december som var sista dagen innan Fosielund offentliggjorde förvärv av aktier som utlöste budplikten.