HOTELL: BELÄGGNINGSGRAD I SVERIGE 71,2% I SEPTEMBER

2022-10-05 07:37:58

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Beläggningsgraden för svenska hotell var 71,2 procent under september. För hotellen i Stockholm var den 73,0 procent, vilket ligger i linje med nivåerna innan pandemin.

Det visar statistik från Stockholms Handelskammare.

Snittpriset för ett hotellrum i landet är nu 1.270 kronor. I Stockholm är det 1.483 kronor för motsvarande rum, vilket är en uppgång både mot föregående år och motsvarande månad 2019.

Samtidigt ser hotellen väsentligt dystrare på branschens utveckling än vad de gjorde före sommaren. Nettosiffran mellan andelen företag som uppger att efterfrågan ökat respektive minskat ligger nu på 3 procent, jämfört med 53 så sent som i juni.

"Det är fortfarande något fler hotell som tror på en ökad efterfrågan, än det motsatta. Men trenden är tydligt negativ och lär sannolikt fortsätta så i takt med att svenska hushåll tappar köpkraft", säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Han säger också att veckoslut på hotell och semesterresor är något av det första hushållen drar in på när svångremmen dras åt.

"Det finns en eftersläpning i hotellkonjunkturen i form av inplanerade resor som gästerna genomför, men det är nog många som väntar med att boka nya konferenser och utflykter", säger han.Direkt-SE