HOODIN: RÖRELSERESULTAT -1,6 MLN KR 4 KV (-1,9)

2023-01-25 08:23:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hoodin, som har en online-plattform (SaaS) för bevakning och inhämtning av digitalt innehåll, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på -1,6 miljoner kronor (-1,9).

Nettoomsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,2) medan resultatet efter skatt landade på -1,6 miljoner kronor (-1,5).

Bolagets pipeline har under perioden ökat med cirka 10 procent, vilket var något bättre än förväntat, enligt bolaget.

"Under det fjärde kvartalet av 2022 har vi, genom att genomföra ytterligare justeringar av plattformen samt idogt arbete med att bearbeta kunder och potentiella partners, nått en ännu starkare marknadsposition", kommenterar vd Marcus Emne i rapporten.Direkt-SE