Aktie François-Charles Oberthur (FCO) höjer sitt bud på Rolling Optics från 0:75 till 1:00 kronor per aktie, enligt ett pressmeddelande. Det reviderade erbjudandets totala värde uppgår till cirka 237 miljoner kronor jämfört med tidigare 189 miljoner kronor.

Det reviderade budet motsvarar en premie om 285 procent jämfört med stängningskursen om 0:26 kronor för Rolling Optics aktie på Nasdaq First North Growth Market den 13 januari 2023, vilket var den sista handelsdagen före det initiala budets offentliggörande.

”Styrelsen för Rolling Optics har gjort en omfattande analys för att säkerställa att vi agerar i företagets och aktieägarnas bästa intresse. Slutsatsen är att det reviderade erbjudandet från FCO är skäligt, varför vi rekommenderar aktieägarna att acceptera det reviderade budet på 1 krona”, kommenterar Otto Drakenberg, vd och styrelseledamot i Rolling Optics.

Storägaren nobbar budet

Rolling Optics största ägare, Forestum Capital, nobbar det höjda budet från François-Charles Oberthur (FCO) från 0:75 till 1:00 kronor per aktie, enligt ett pressmeddelande på Forestum Capitals hemsida.

Enligt ägardatatjänsten Holdings kontrollerar Forestum 11,9 procent av kapitalet samt 12,7 procent av rösterna i Rolling Optics.

Acceptfristen för det initiala erbjudandet inleddes den 17 januari 2023 och acceptfristen för det högre budet avslutas den 7 februari 2023, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Storägarens nobb behöver dock inte bli avgörande för utfallet. Det reviderade budets fullföljande är villkorat av att FCO blir ägare till mer än 50 procent av det totala antalet aktier i Rolling Optics (efter full utspädning).

”Forestcap anser inte att det reviderade erbjudandet på 1:00 kr/stamaktie är tillräckligt för att kompensera för Rolling Optics stora affärspotential på kort sikt och dess globala skalbarhet. Forestcap har därför inte för avsikt att acceptera erbjudandet på denna nivå”, skriver Forestum i pressmeddelandet.