Bud Tiaa (Teachers Insurance and Annuity Association of America) har ingått avtal om förvärv av cirka 92,4 procent av aktierna i 24 Storage och höjer sitt kontanterbjudande till 76 kronor per aktie.

Det nya budet kan jämföras med Tiaa:s tidigare bud som låg på 62 kronor per aktie och Shurgards konkurrerande bud på 72 kronor per aktie.

Tiaa lägger budet genom T-C Storage som har ingått avtal med aktieägare i 24 Storage representerande sammanlagt cirka 92,4 procent av antalet utestående aktier och röster i 24 Storage om förvärv av deras aktier för 76 kronor per aktie.

T-C Storage höjer genom det reviderade erbjudandet vederlaget från 62 kronor till 76 kronor kontant per aktie och förlänger acceptperioden till och med den 13 december 2021.

Det totala värdet av det reviderade budet uppgår till 1.134 miljoner kronor.

Det reviderade erbjudandet är utformat som ett budpliktserbjudande i enlighet takeover-regler för vissa handelsplattformar, varför det reviderade erbjudandet inte är föremål för några fullföljandevillkor.

Aktieägare som redan lämnat in sina aktier för 62 kronor kontant per aktie i 24 Storage kommer automatiskt att få ta del av det höjda vederlaget.