Bolag Hoist meddelar att Klaus-Anders Nysteen lämnar bolaget med omedelbar verkat och styrelsen har utsett nyvalde styrelseledamoten Per Anders Fasth till tillförordnad vd från den 31 maj 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Klaus-Anders har på ett förtjänstfullt sätt lett Hoist Finance under drygt tre utmanande år, genomfört ett omfattande förändrings- och förbättringsarbete och drivit implementeringen av koncernens strategi. Styrelsen konstaterar dock att bolaget inte har utvecklats i den takt som förväntats och gör nu bedömningen att det krävs ett nytt ledarskap för att lyckas nå bolagets långsiktiga mål och återfå marknadens förtroende. Jag vill, å styrelsens vägnar, ta tillfället i akt att tacka Klaus-Anders för hans betydande bidrag för Hoist Finance”, säger Mattias Carlsson, styrelseordförande.

Per Anders Fasth har tidigare bland annat varit vd för SBAB Bank och Qvartz Sverige och har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom SEB-koncernen. Han har även varit styrelseledamot i exempelvis Skandiabanken, Piraeus Bank Group och ordförande för Sileo Kapital. Han har även bred erfarenhet från omstrukturering av banker i Europa.

”Min prioritet kommer att vara att tillsammans med styrelse och ledning arbeta för att förbättra bolagets resultat. Vi behöver höja produktiviteten, minska kostnaderna och skapa ökad tydlighet och transparens”, säger Per Anders Fasth.