Nyemission Kursen i den riktade emission som kredithanteringsbolaget Hoist flaggade för efter tisdagens börsstängning landade på 70 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen.

Bolaget kommer att emittera drygt 8,1 miljoner aktier, motsvarande en utspädning på 10 procent, vilket är i linje med det förhandsbesked som gavs på tisdagen. Hoist kommer därmed att få in brutto 568 miljoner kronor via den riktade emissionen.

”Emissionen attraherade en stark efterfrågan från både nordiska och internationella investerare”, skriver bolaget.

Hoist upprepar att kapitalet från emissionen ska användas till till att finansiera större framtida portföljinvesteringar eller förvärv av företag eller verksamheter.

”Nyemissionen stärker vår finansiella ställning och ökar våra möjligheter att tillvarata de tillväxtmöjligheter vi ser framför oss. Vi är tacksamma för det förtroende som investerarna har visat oss och ser fram emot att leverera på våra långsiktiga avkastnings- och tillväxtmål”, säger Klaus-Anders Nysteen, vd för Hoist Finance.

Hoist-aktien stängde på 74:40 kronor på tisdagen.