Aktie Finans- och kredithanteringsbolaget Hoist Finance har emitterat tre seniora icke-säkerställda obligationer om ett totalt belopp om 1 miljard kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den första obligationen har en volym om 250 miljoner kronor med en löptid om två år och rörlig ränta. Den angivna räntesatsen är referensräntan tremånaders Stibor med ett påslag på 450 punkter, det vill säga 4,5 procentenheter. 

Den andra obligationen har även den en volym om 250 miljoner kronor, en löptid om två år och en fast ränta på 8,25 procent.

Den tredje och sista obligationen har en volym om 500 miljoner kronor, en löptid om tre år och en rörlig ränta. Den angivna räntesatsen är referensräntan tremånaders Stibor med ett påslag på 500 punkter.

Den svenska referensräntan, tremånaders Stibor, uppgår på fredagen till 3,3 procent. 

Likviden kommer att användas för allmänna företagsändamål, skriver bolaget, och obligationerna förväntas få en ”Baa3” rating av Moody’s.

”Emissionerna är ett återinträde på SEK-obligationsmarknaden för Hoist Finance”, heter det vidare.

Erik Selin är näst största ägare i Hoist med ett innehav om 15,3 procent av aktierna i bolaget.