Aktie Finans- och kredithanteringsbolaget Hoist Finance justerar två av bolagets finansiella mål. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hoist ändrar bland annat tidsrymden för den genomsnittliga årliga tillväxttakten i resultat per aktie om 15 procent till ”över en affärscykel”.

Bolagets mål om förhållandet mellan kostnader och intäkter utgår samtidigt.

Övriga finansiella mål lämnas oförändrade.

Bakgrunden till beslutet är att tidigare gällde målet för tillväxttakten en viss tidsperiod som löper ut 2023, vilket föranledde ett behov av en uppdatering, enligt bolaget.

”Med ändringen markeras att tillväxtresan ska mätas och utvärderas under ett längre tidsintervall. Målet om förhållandet mellan kostnader och intäkter tas bort, eftersom det har visat sig att inte vara ett effektivt styrmedel i Hoist Finance verksamhet”, heter det vidare.