Inflation KPIF-inflationen i Sverige steg till 9,0 procent i augusti jämfört med 8,0 procent i juli. Det visar statistik från SCB. Det är den högsta nivån på över 30 år. 

”Kraftigt stigande elpriser bidrog till den höga inflationstakten i augusti”, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Jämfört med månaden före steg KPIF 1,5 procent.

Månadsförändringen påverkades av elpriserna som steg med 29 procent i augusti. Utöver ökade elpriser hade KPI-korgen en fortsatt bred prisuppgång. Livsmedelspriserna ökade för nionde månaden i rad. Priserna steg även för underhåll och reparationer av egnahem, hushållsinventarier, restaurangbesök och logitjänster samt diverse varor och tjänster. Kläder visade en säsongsnormal prisökning.

Prisuppgångarna motverkades av sjunkande priser för drivmedel, utrikes flygresor samt paketresor.

Väntat enligt Infronts analytikerenkät var att KPIF skulle stiga 1,4 procent i augusti jämfört med månaden före och stiga 8,9 procent jämfört med samma månad föregående år.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, steg till 6,8 procent i augusti jämfört med 6,6 procent i juli. Väntat enligt Infronts enkät var 6,8 procent.

Riksbankens räknade i sin senaste prognos med en KPIF-inflation på 7,5 procent samt en KPIFXE-inflation på 5,7 procent i augusti.