Inflation Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 4,1 procent i december 2021. Det är den högsta årstakten på 28 år.

Det är dessutom en uppgång från november då inflationstakten var 3,6 procent. Månadsförändringen från november till december var 1,3 procent.

Analytiker hade förväntat sig en uppgång på 4,0 procent medan Riksbankens prognos låg på 2,9 procent. 

– Elpriserna ökade i december. Det var den högsta månadsförändringen för priserna på el som uppmätts under 2000-talet, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Elpriserna steg 21,2 procent i december jämfört med november. Priserna på livsmedel och kläder steg också, medan priserna på drivmedel sjönk.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,7 procent i december, jämfört med 1,9 procent i november. Infront-enkäten pekade mot 1,7 procent.

Riksbankens prognos pekade mot en KPIF-inflation på 2,9 procent i december samt en KPIFXE-inflation på 1,7 procent.