Högst snittavkastning för Handelsbankens tjänstepension

2023-03-15 15:10:00

"Pensionssparande är ett långsiktigt sparande, så det känns extra kul att konstatera att vi återigen ligger i topp när man jämför under en längre tidsperiod. Vi samarbetar med ledande fondbolag och gör noggranna analyser när vi väljer ut fonder till vårt utbud, där vi fokuserar på hållbarhet och möjlighet till god avkastning," säger Tobias Lindhe, vd Handelsbanken Liv.

Inom kollektivavtalad tjänstepension ligger Handelsbanken Liv bland de fem främsta på samtliga tidsperioder när Konsumenternas jämför de olika pensionsbolagens entrélösningars årliga snittavkastning de senaste tre, fem och tio åren. För 2,6 miljoner privatanställda tjänstemän som har tjänstepension (ITP) ligger Handelsbanken Liv på plats 1 i avkastningsligan de senaste tio åren.
"Det är väldigt positiva besked för våra tjänstepensionskunder, som i en osäker omvärld fortsatt kan känna sig trygga med att vi erbjuder riktigt bra pensionslösningar," säger Tobias Lindhe, vd Handelsbanken Liv.

Handelsbanken Liv toppade även listan för snittavkastning inom individuell tjänstepension för fem och tio år när Konsumenternas Försäkringsbyrå publicerade motsvarade statistik för fondförsäkring 2022.

Handelsbanken Livs årliga snittavkastning och placering enligt Konsumenternas 2023:

Individuell
tjänstepension
Handelsbanken Livs Handelsbanken Livs
årliga årliga snittavkastning
snittavkastning mätt
mätt över 5 över 10 år (placering
år(placering jämfört jämfört med andra
med andra bolag)
bolag)
Handelsbanken 7,6% 9,3%
Liv (Plats 1) (Plats 1)
fondförsäkring

Kollektivavtalad
tjänstepension
Avtalsområde Handelsbanken Livs Handelsbanken Livs
årliga årliga snittavkastning
snittavkastning mätt
mätt över 5 över 10 år (placering
år(placering jämfört jämfört med andra
med andra bolag)
bolag)
Privatanställda 11,2% 14%
tjänstemän (ITP) (Plats 2) (Plats 1)
Privatanställda 10,1% 13,2%
arbetare (SAF (Plats 4) (Plats 2)
-LO)
Statligt 10,4% 12,2%
anställda (Plats 2) (Plats 4)
(PA16)
Anställda inom 10,4% 12,3%
kommun och (Plats 2) (Plats 4)
region
(KAP-KR)

Om Konsumenternas
Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom bank, försäkringar och pension. Varje år publicerar Konsumenternas.se historisk avkastning från alla pensionsbolag. För individuell tjänstepension används data från en standardportfölj som består av den billigaste fonden från de fyra vanliga fondkategorierna: Globalfond, Sverigefond, Blandfond och Räntefond ur respektive bolags fondutbud. För kollektivavtalad tjänstepension används data från bolagens entrélösningar. Läs de oberoende jämförelserna på Konsumenternas.se (https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/jamforelser/). Konsumenternas är en oberoende och kostnadsfri tjänst och ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om Handelsbanken Liv
Handelsbanken Liv är Handelsbankens livförsäkringsbolag och ett helägt dotterbolag. Våra försäkringar förmedlas på Handelsbankens alla bankkontor runt om i Sverige, med visionen att bidra till ett tryggare liv och en rikare framtid. Vi förvaltar cirka 220 miljarder kronor, och arbetar för att genom hållbara investeringar ge god avkastning åt våra kunder - finansiell avkastning, planetär avlastning samt stabilitet och trygghet. För mer information om Handelsbanken Liv hänvisas till: www.handelsbanken.se/liv

För ytterligare information, kontakta:
Handelsbankens pressavdelning, press@handelsbanken.se,+46 8 701 80 18

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling återfinns på www.handelsbanken.se/fonder

Cision