Högre vinst för Wihlborgs

Publicerad 2007-11-20 17:25

Wihlborgs redovisar ett resultat efter skatt på 243 miljoner kronor (118) för årets sex första månader, motsvarande en vinst per aktie på 12:85 kronor (6:31).

Driftsöverskottet före värdeförändringar på fastigheter blev 235 miljoner kronor (229) och rörelseresultatet uppgick till 414 miljoner kronor (247).

Resultatet från den löpande förvaltningen uppgick till 104 miljoner kronor (96).

Resultatet före skatt blev 330 miljoner kronor (163).

Koncernens hyresintäkter uppgick till 361 miljoner kronor (353).

Jämförelsesiffrorna för 2004 är proforma./LÖ