Högre vinst för Lundbergs

Publicerad 2009-05-25 17:28

Lundbergs redovisar en vinst efter skatt på 200 miljoner kronor för första kvartalet, jämfört med 180 miljoner samma period i fjol. Substansvärdet, tillgångar minus skulder, uppgick 31 mars till 327 kronor per aktie (356)

Fastighets- och skogsföretaget Lundbergs redovisar en vinst efter skatt på 200 miljoner kronor för första kvartalet, jämfört med 180 miljoner kronor samma period i fjol. Substansvärdet, tillgångarna minus skulderna, uppgick vid periodens slut till 327 kronor per aktie jämfört med 356 kronor per aktie vid årsskiftet.

Den 22 maj hade substansvärdet stigit till 401 kronor per aktie.

(TT)