Högre vinst för Lundbergs

Publicerad 2007-11-20 13:17

Investeringsföretaget Lundbergs, som kontrolleras och leds av finansmannen Fredrik Lundberg, redovisar en vinst efter finansnetto på 3 438 miljoner kronor för årets nio första månader.

Resultatet kan jämföras med vinsten på 2 579 miljoner kronor för motsvarande period 2004.

Omsättningen steg till 14 298 miljoner kronor, från 14 012 miljoner kronor.

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 21 november till 406 kronor per aktie, jämfört med 347 kronor per aktie vid årsskiftet.

I Lundbergskoncernen ingår dotterbolagen Fastighets AB L E Lundberg, Holmen och Hufvudstaden, intressebolagen Cardo och NCC samt en aktiepost i Industrivärden.

(TT)