Rapport Fönstertillverkaren Inwido redovisar en högre omsättning och rörelsevinst för tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Inwido redovisar ett ebita-resultat på 298 miljoner kronor (275) för det tredje kvartalet 2022, motsvarande en marginal om 12,5 procent (14,5).

Rörelseresultatet (ebit) blev 292 miljoner kronor (270) och nettoomsättningen uppgick till 2.386 miljoner kronor (1.897).

Det tredje kvartalet har för Inwido inneburit en fortsatt god försäljning, ett bättre resultat än under motsvarande period i fjol samt en stark orderstock. Det skriver bolagets vd Henrik Hjalmarsson i delårsrapporten.

”Samtidigt råder en viss osäkerhet kring orderingången. Under året har priset på insatsvaror stigit kraftigt, något vi parerat med prishöjningar”, skriver han.

Inwido räknar med att glaspriset kommer att vara fortsatt högt under året, medan virkespriserna sjunker.

Henrik Hjalmarsson konstaterar vidare att konsumentförtroendet generellt är på rekordlåga nivåer i Europa, vilket påverkar viljan att investera även om rekordhöga energipriser gör det lönsamt att satsa på energieffektiva produkter.