Rapport Actic förbättrade resultatet trots ett intäktstapp på grund av coronapandemin. Men friskvårdskedjan spår att omsättningen dyker 35 procent under det andra kvartalet. 

Actic redovisar ett resultat efter skatt på 3,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (0,1).

Ebitda-resultatet uppgick till 70,7 miljoner kronor (70,5).

Rörelseresultatet blev 16,3 miljoner kronor (13,5), medan resultatet före skatt uppgick till 7,2 miljoner kronor (1,6).

Nettoomsättningen uppgick till 229 miljoner kronor (253), motsvarande en minskningen med 9,2 procent.

Bolagets vd Anders Carlsbark framhåller att rörelseresultatet steg under det första kvartalet.

”Detta trots att vi inte redovisar några intäkter från våra anläggningar i Norge och Tyskland under halva delen av mars och därmed tappar intäkter om 15 Mkr. De resultathöjande åtgärder som kommunicerades i inledningen av 2019 har genomförts och gett tydlig effekt på resultatet i kvartalet”, skriver han.

Spår 35 procent lägre omsättning

Actic bedömer spår ett omsättningstapp om cirka 35 procent i det andra kvartalet i förhållande till motsvarande period i fjol.

Det framgår av Anders Carlsbarks vd-ord i rapporten för det första kvartalet.

Actic bedömer samtidigt att bolagets vidtagna åtgärder för att möta krisen kommer göra att kostnadsnivån kommer att ligga 30-35 procent lägre i det andra kvartalet än motsvarande period 2019.

”Framåt gör vi bedömningen att våra anläggningar i Sverige kommer att vara fortsätta öppna, att våra anläggningar i Tyskland öppnar löpande under maj månad men att Norge kommer att vara stängt till mitten av juni”, skriver han i rapporten.

Framåtblickande skriver han även att bolaget ser en ”ökad efterfrågan på utomhusträning och digital inspiration som komplement till gymmet”. Bolaget kommer därför accelerera sin utvecklingen av erbjudandet inom utomhusträning samt öka de digitala satsningarna.