Rapport Skanskas vinst var högre än vad analytikerna förväntat sig. Men byggbolaget ser försämrade utsikter framöver.

Skanskas rörelseresultat blev 1.852 miljoner kronor i det första kvartalet 2022. Väntat var 1.761 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sju analytikers estimat.

Intäkterna summerade till 37.811 miljoner kronor. Här låg analytikernas snittprognos på 36.546 miljoner.

Orderingången summerade till 30,0 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 31,4 miljarder.

Byggverksamhetens rörelsemarginal uppgick till 2,3 procent under det första kvartalet, mot förväntade 2,5. Skanskas mål är att byggmarginalen ska uppgå till minst 3,5 procent över tid.

Infronts prognoser samt Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.

Ser försämrade utsikter

Skanskas marknadsutsikter på tolv månaders sikt försämras på flera områden. Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

För byggverksamheten påverkas marknadsaktiviteten av en kombination av faktorer såsom tidiga tecken på uppskjutna projekt i Centraleuropa, men också en uppdämd efterfrågan efter pandemin samt federal finansiering som lett till ett ökat antal projekt på den amerikanska marknaden.

”Anläggningsmarknaden förblir mestadels stabil. Störningar i leverantörskedjan, såsom inflation och materialbrist fortsätter påverka byggmarknaden”, skriver Skanska.

För bostadsutvecklingen väntas aktiviteten sannolikt att stabiliseras eller sjunka till följd av ökade priser på energi och konsumtionsvaror samt stigande räntenivåer.

”Arbetslösheten är fortfarande låg och det råder en strukturell brist på bostäder på många av våra marknader som motverkar denna situation. Kostnadsökningar och osäkerhet kring prisnivåer kan leda till att projekts skjuts på framtiden”, skriver Skanska.

Bild: utsikter för Skanskas byggverksamhet från delårsrapporten för det första kvartalet.

image

image

 

Källa: Skanska