Rapport SEB redovisar ett rörelseresultat på 9.590 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 8.975 miljoner kronor enligt en sammanställning av 18 analytikerprognoser som Infront gjort inför rapporten.

Under kvartalet har banken jämförelsestörande poster om -1.399 miljoner kronor hänförligt till en nedskrivning av SEB:s tillgångar avseende Ryssland. Som kommunicerades i mars 2022 är det inte möjligt för SEB att fortsätta bedriva verksamhet i Ryssland och banken skalar därför ner denna.

Justerat för nedskrivningen av tillgångar avseende Ryssland blir rörelseresultatet 10.988 miljoner kronor.

Bankens totala intäkter var 18.829 miljoner kronor mot förväntade 16.945 miljoner, medan rörelsekostnaderna uppgick till 6.757 miljoner kronor mot väntade 6.689 miljoner.

Räntenettot uppgick till 9.715 miljoner kronor, marginellt högre än analytikersnittet på 9.698 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 5.416 miljoner. Där låg snittprognosen på 5.418 miljoner. Nettot av finansiella transaktioner uppgick till 3.502 miljoner kronor, vilket var högre än förväntade 1.798 miljoner.

Kreditförlusterna uppgick netto till 506 miljoner kronor. Analytikerförväntningarna låg vid 714 miljoner kronor.

Bankens kärnprimärkapitalrelation var vid periodens utgång 19,0 procent. Analytikerna hade i snitt förväntat sig 18,4 procent.

Utdelningen föreslås bli 6:75 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 6:45 kronor. Året före var utdelningen 6:00 kronor per aktie.

På onsdagskvällen meddelade SEB även ett aktieåterköpsprogram om 1,25 miljarder kronor som löper fram till årsstämman som hålls den 4 april 2023.