Rapport SCA redovisar ett resultat klart över analytikernas förväntningar. Skogsbolaget slår dessutom till med en extra utdelning. 

SCA:s ebitda-resultat blev 2.806 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebitda-resultat på 2.395 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser inför rapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 58,9 procent. Väntat var 47,4 procent.

Försäljningen uppgick till 4.763 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 5.058 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 3:25 kronor per aktie för 2021. Väntat var i genomsnitt en utdelning om 2:52 kronor. Av utdelningen utgör 2:25 kronor ordinarie utdelning varav resterande 1:00 krona utgör extrautdelning.