Rapport Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett resultat som var något bättre än analytikernas förväntningar. Även omsättningen överraskade på uppsidan. 

Hexpol redovisar ett rörelseresultat på 838 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022.

Väntat var ett rörelseresultat om 809 miljoner kronor enligt Infronts prognossammanställning.

Rörelsemarginalen var 14,2 procent, att jämföra med väntade 14,6 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 5.921 miljoner. Väntat var 5.532 miljoner kronor.