Rapport Strålterapibolaget Elekta redovisar ett justerat ebit-resultat på 832 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår avseende perioden februari till april 2023. Enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser väntades ett justerat ebit-resultat på 671 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 5.125 miljoner kronor. Här var snittestimatet 4.827 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 6.359 miljoner kronor. Snittet bland de analytiker som deltagit i sammanställningen var 6.577 miljoner kronor på denna punkt.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:40 kronor per aktie för räkenskapsåret. Här väntades en utdelning om 2:01 kronor per aktie.